lördag 28 maj 2011

Helgfirande


Det är mycket diskuterande fram och tillbaka nu om ifall det ska införas flexibla helgdagar för alla kommunanställda i Helsingborg. Jag förstår inte riktigt problemet. Jag har en dotter i Luxemburg och en son i USA som inte längre kan njuta av våra svenska helgdagar, men som i stället fått andra dagar som respektive land firar. Det fungerar alldeles utmärkt. Risken är väl att det kan bli väldigt rörigt på en arbetsplats med individuella helgdagar. Då måste ledningen ha full koll på vem som firar vad, så de är införstådda med när och varför personen inte dyker upp på jobb. Det är kanske lättare då att göra en enkät bland personalen och utifrån den sortera så att det finns lite blandat firande på de olika avdelningarna. På det viset kunde det ju alltid finnas någon som jobbade; även vid våra s.k. storhelger. Alla har ju ett visst antal semesterdagar att ta ut under året, så det skulle klart också kunna vara en lösning.

Men varför bryr jag mig egentligen? Jag tillhör ju den lyxgruppen som firar helg varje dag.

2 kommentarer: