onsdag 6 april 2011

Money, money, money


Jag har fått brev från Skatteverket. Det står på blanketten man får hemskickad att man helst ska deklarera antingen på internet, sms eller telefon. Jag undrar hur många år det dröjer innan det blir de enda alternativen man har när man ska deklarera. Själv tycker jag det är väldigt bekvämt med allt som man kan ordna via datorn. Det visade sig att jag får tillbaka några kronor i år. Troligtvis är det sista året som jag får uppleva detta, och det är till stor del tack vare att jag jobbade ca 8 mån förra året. Nästa år ska jag bara deklarera min pension, och som överbetald pensionär måste jag klart betala rejält med skatt. Men man måste ju vara solidarisk och betala så alla sparkade chefer kan få sina avgångsvederlag och jag vet inte allt. Om jag är bitter? Inte det minsta. Jag är FÖRBANNAD!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar